Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut

Uchwała Nr XXXIX/459/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Margoninie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca