Zarządzenia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie harmonogramu korzystania z pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wypożyczania sprzętu będącego własnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wypożycznia pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie opłat za usługi wynajmu mienia należącego do MGOK Margonin.

Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.