Zarządzenia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie zmiany opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie opłat za udostępnione miejsce w celu przeprowadzenia handlu na terenie Plaży Miejskiej w Margoninie podczas organizowanych przez MGOK imprez artystycznych i rozrywkowych.

Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie satwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie na rok 2015 (podstawa prawna: ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. Nr. 13 z 2001 r. poz. 123 z późniejszymi zmianami)

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.