Zarządzenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie opłat dla uczestników niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Margoninie.

Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie udostępniania powierzchni handlowych, gruntów oraz pomieszczeń zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie.

Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Margoninie.