Zarządzenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 22 maja 2018 r.

w sprwie udostępniania powierzchni handlowych, gruntów oraz pomieszczeń zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie.