Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie wynajmu oraz udostępniania pomieszczeń zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie.

Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie opłat dla uczestników zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie.

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 22 maja 2018 r.

w sprwie udostępniania powierzchni handlowych, gruntów oraz pomieszczeń zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie. Zarządzenie nr 4/2018 DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie opłat dla uczestników niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Margoninie. Zarządzenie Nr 5/2016 Kierującego Miej

Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie udostępniania powierzchni handlowych, gruntów oraz pomieszczeń zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie.

Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Margoninie.

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie zmiany opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie opłat za udostępnione miejsce w celu przeprowadzenia handlu na terenie Plaży Miejskiej w Margoninie podczas organizowanych przez MGOK imprez artystycznych i rozrywkowych.

Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie satwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.